Tsunacon biedt u de kans om uw spullen te verkopen en te promoten in het speciale verkopersgedeelte dat we hiervoor openstellen. Anime, manga, games, merchandise, doujinshi, muziek en en andere artikelen gerelateerd aan de Aziatische cultuur kunnen hier verkocht worden. De bedoeling is dat in dit gedeelte detailhandel haar plaats krijgt. Tussen de detailhandelaren staan verkopers die hun eigen creaties aanbieden, oftewel de ambacht.

Status dealerregistratie

Met de gesprekken die wij nu nog hebben met dealers, komt onze dealerroom zeker vol te zitten. Mocht je alsnog interesse hebben in een stand, dan kan je direct mailen met onze dealermanager (sla het formulier over!). Echter met onze lange reservelijst is de kans klein dat dealers waarvan de registraties nog verwerkt moeten worden, ook nog op Tsunacon 2016 komen te staan. Dit geldt niet voor artiesten. Wil je als artiest op Tsunacon 2016 komen te staan, dan verzoeken we je het dealerregistratieformulier als ambachtverkoper.

English

With our on-going dealer communications, we can fill up our dealer room for sure. In case you are still interested in having a stand, you can mail our dealer manager directly (skip the form!). Nevertheless, with our long reserve list odds are small that dealers whose registration still has to be processed can be present at Tsunacon 2016. This is irrelevant for artists. If you'd like to be on Tsunacon 2016 as artist, we request you to fill out the dealer registration form as crafts seller.

Nederlands

Mocht je organisatie interesse hebben in het huren van één of meerdere tafels in de Tsunacon 2016 dealerroom of de Artists Avenue, dan kan je het dealerinformatiepakket aanvragen door het dealerregistratieformulier in te vullen. Zodra wij de registratie ontvangen hebben, versturen wij het dealerinformatiepakket. Hier staat alles in over het verkopen (van ambacht) op Tsunacon; van kosten tot pakketkeuzes en uitbreidingen.

Houd er rekening mee dat het invullen van het formulier geen garantie geeft op een stand op Tsunacon 2016. Mocht je organisatie terecht kunnen komen op de conventie, dan neemt onze dealermanager na het invullen van het formulier persoonlijk contact met je op. Het invullen van het formulier verplicht je niet tot het aanschaffen van een stand, het toont enkel dat je interesse hebt.

Wie zijn de verkopers en wat valt onder ambacht?

De verkopers zijn de dealers die van het verkopen van materialen en/of diensten, hun beroep hebben gemaakt. Denk hierbij aan detailhandels, winkels, professionele handelaren e.d. Onder ambacht wordt het verkopen van eigen (gelimiteerd uitgebrachte) creaties verstaan, waarbij het grootste doel de promotie en het terugbetalen van kosten is. Denk hierbij aan doujincirkels, stichtingen, verenigingen e.d.

Maakt het nog wat uit of ik een verkoper ben of ambachtshandelaar?
Ja. Naast een lagere prijs voor het verkopen van ambacht houden we ook rekening met de plaatsing van beide groepen om een zo toepasselijk mogelijke indeling aan de bezoekers en dealers te bieden.

Terugkomen als dealer?
Goed om te horen dat het beviel! Onthoud echter dat het Tsunacon management niet automatisch plaatsen reserveert voor dealers van afgelopen edities. De behandeling van terugkerende dealers is hetzelfde als die van first-timers. Daarom zien we ook graag dat jullie onderneming het dealerregistratieformulier voor Tsunacon 2016 invult, om zo het proces te starten.

Selectieproces
Wij selecteren onze verkopers niet alleen op first-come, first-servebasis. Wij bieden de bezoeker graag een gevarieerd aanbod aan merchandise en art aan, en stemmen daar het contact met de dealers op af. Het is daarom van cruciaal belang dat je tijdens het invullen van het dealerregistratieformulier een zo goed mogelijk overzicht geeft van de producten die je van plan bent te promoten/verkopen op Tsunacon 2016.

English

If you sell or craft merchandise related to Asia and would like to sell or promote your products in our dealer room or Artists Avenue, then please fill out the dealer registration form. You will receive a copy of the dealer information booklet by mail once we have received the registration. This booklet covers all dealer subjects; from costs to available packages and extensions.

Keep in mind that filling out the form does not in any way guarantee you a stand on our convention. Our dealer manager will personally contact you in case your organization has been selected for a stand. Filling out the form does not oblige you into purchasing a stand, it merely shows us you are interested.

Interested in coming back?
Glad to hear you had a good time! Please do keep in mind though that the Tsunacon management does not automatically reserve tables for dealers from previous editions of Tsunacon. We handle returning dealers the same way as first-timers. Therefore, we would also like to ask you to fill out our Tsunacon 2016 dealer registration form to partake in the selection process.

Selection process
We do not only select the dealers on a first-come, first-serve basis. We want to offer our visitors a diverse range of merchandise and art, and base the contact we have with dealers on that principle. It is therefore utmost important that you offer of us a overview that covers all of the merchandise you plan on selling or promoting at Tsunacon 2016. You can do this in the dealer registration form.

Partners against piracy

Partners Against Piracy are the festivals who as a group, combat the selling of illegal merchandise. A Partner against Piracy checks for bootleg at all of the participating festivals. Not only do we keep each other informed of any bootleg we find, we will also inform the dealer(s) in question that they will not be allowed entry at any of the other partner conventions, unless they seize the selling of the bootleg items.

Read more.

Twitter FeedSponsors


Design gemaakt door: Vlinder Design & Mooijs Mediadesign - © Stichting Tsunacon 2008-